Wednesday, July 10, 2013

Епизод от "Мафията си има държава": кучето си лае, керванът си върви

Чудя се на трескавия труд, който кипи задкулисно в управляващото мнозинство в България. Само от 30 дни сме на власт, а каква сериозна законотворческа дейност. Ето напрмер усилието да се измислят и съгласуват промени в 80 закона, заради създаването на ново Министерство на инвестиционното проектиране. 
От статията: според шефа на парламентарната регионална комисия и депутат от "Коалиция за България" Димчо Михалевски това "разделяне на функциите на министерствата е полезно за България". На въпроса дали създаването на Министерство на инвестиционното проектиране е полезно за страната, Михалевски отговори "не".
Та въпреки или точно поради протестите, Партията и Корективът й от ДПС са изключително активни. Кучето си лае - керванът си върви.
Назначенията на кабинета в цялата му история не показват наличие на сериозен административен капацитет у управляващите. Та питам се, откога ли се подготвят тези промени в закона, и кой ли ги разработва. С цялата сложност и взаимосвързаност на законодателството - доколко може да се гарантира качеството на продукта, независимо от това изпълнява ли целите на тези, замислили промените? А кой плаща за това - или май това е инвестиция, с огромна възрвращаемост - няколко милиарда лева европейски пари!

No comments: